KALENDARIUM 2017
 
DatumHändelse
28/1 - 12/2 Utställning Tina Haldorsson och Kimmo Hakonon
vecka 5 Start för konstcirklarna
18/2
19/2
Vinstvisning medlemslotteriet  Slottet
Uthämtning av vinster
25/2 - 12/3 Utställning Marie Almqvist och Kent-Arne Nyberg
9/3 Årsmöte
25/3 - 9/4 Utställning Anna Wennerstrand, Claes Magnusson och  Hans Cullberg
24/4 - 28/4 Konst och kulturresa till München
9/9 - 24/9 Utställning Marie Ragnhult, Ingrid Sandberg och Gunli Agnarsson
Höstresor 23 sept till Limmared och Borås, 27-29 oktober till Stockholm
vecka 39 Start för konstcirklarna
7/10 - 22/10

Höstmöte

4/11 - 19/11

Utställning Ateljé 3 Öland  - Mona Hedin, Adam Hedin och Pekka Hedin

Föredrag 9 november Carl Pontus Hjorthén  kl 18.00 Kulturum

Utställning Lars Eje Larsson och Bernt Törner

 

 

Verksamhetsberättelse för år 2016

Medlemsantal

Vid årets slut hade föreningen 289 enskilda medlemmar, 390 familjer, 8 föreningar och företag, vilket blir totalt 1077 medlemmar.

Medlemsregistret har på ett utomordentligt sätt handlagts av Sven Olofsson på styrelsens uppdrag.

Utställningar

Föreningen har under verksamhetsåret arrangerat 6 utställningar med 17 konstnärer.

Utställningarna har besökts av 3235 personer varav 1441 medlemmar. Våra öppettider har varit tisdagar kl. 12-15 och lördagar och söndagar kl. 12-16.

Försäljningen uppgick till 477 900 kr varav 159 762 kr utgjorde föreningens provision efter att kostnaderna avdragits. Till medlemsutlottningen har inköp gjorts för ca 130 000kr.

Utställningskommittén har ansvarat för utställningarna och där har följande personer ingått:

Olle Andersson, Mona Franzén, Anita Gustavsson, Gunnar Hall, Berit Jern, Anita Ljungsvik, Lars Johansson, Bengt Larsson, Rolf Persson, Birgit Solberg, Elisabeth Svensson och May Thyrén-Johansson.

Konstresor

Föreningen har under året anordnat en konstresa till Amsterdam den 7- 13 maj. 43 medlemmar deltog.

En dagsresa som planerats till Skara med omgivning fick ställas in på grund av för få anmälningar.

Resegruppen som ansvarat för resorna har bestått av Eva Hall, Karin Lindbeck, Britta Ridelberg och Sara Öhman.

Studiecirklar

Under våren och hösten har ett 80-tal medlemmar i 8 studiecirklar studerat konst.

De konstnärer som grupperna har studerat under året är Agnes Cleve, Samtidskonst och Konceptdesign. Studiegruppen som ansvarar för cirklarna har bestått av Gunnar Bergling, Sonja Karlsson och Lars Löfsten

Årsmötet ägde rum på Slottet den 1 mars. 50 medlemmar deltog.

Höstmötet ägde rum den 1 november på Stora scenen i Kulturum. Föredragshållare var Peter Frisk, historiker och föreläsare. Ämnet för föreläsningen var Popkonstens historia. Ca 60 medlemmar deltog.

Konstinköpen till medlemslotteriet har gjorts dels av utställningskommittén, dels av inköpsgruppen i styrelsen bestående av Gunnar Bergling, Birgitta Hällje, Sonja Karlsson och Lars Löfsten.

Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden och en informell träff med utställningskommittén. Utställningar, konstinköp, ekonomi, resor, studiecirklar och föredrag har stått på dagordningen.

Kultur och Fritid har inbjudit till träffar dels inför öppnandet av Partille Arena, där vår verksamhet visades upp på en föreningsmässa, dels på frukostmöten där vi träffat föreningsrepresentanter från andra föreningar.

Konstfilm har i samarbete med Göta Bio i Jonsered arrangerats vid fyra tillfällen.

Språkcaféet som drivs av Vuxenskolan tillsammans med Biblioteket har under verksamhetsåret två gånger förlagt sina träffar till våra utställningar.

Konstbildning anordnad av Sveriges Konstföreningar Distrikt Bohuslän

Medlemmar i styrelsen har deltagit i konstbildningsdagar med föredrag och studiebesök hos konstnärer i norra Bohuslän.

Hemsidan www.partillekonst.se har hållits aktuell av Leif Qvicklund
 

Partille i januari 2017

Birgitta Hällje Eva Hall Britta Ridelberg John Blaxland

ordförande vice ordförande sekreterare kassör

Gunnar Bergling Sonja Karlsson Karin Lindbeck Anita Ljungsvik

ledamot ledamot ledamot ledamot

Sara Öhman May Thyrén-Johansson Lars Löfsten

ledamot suppleant suppleant