KONSTINKÖP, UTLOTTNINGAR och MEDLEMSAVGIFTER


Konstinköp
Till medlemslotteriet har föreningen inköpt konst av i första hand utställande konstnärer men även av andra erkända konstnärer till ett värde av ca 100 000 - 150 000 kr. 
Ca 50 verk utlottas till medlemmarna. 

Utlottning
Medlemslotteriet
Dragningen i medlemslotteriet äger rum vid årsskiftet.
Alla vinster visas lördagen den 18 februari 2017 kl 12.00-15.00.
Utlämning av vinster sker söndagen den 19 februari kl 13.00-14.00 i tur och ordning för de första 25 vinnarna och kl 14.00-15.00 för resterande vinnarna.
Vinster som ej avhämtats senast den 1 april 2017  tillfaller föreningen.

Besökslotteriet
Medlem i konstföreningen får för varje besökt utställning en lott i besökslotteriet (en lott per utställning vid ifylld närvaro).
Dragning i detta lotteri sker sista utställningsdagen kl 16.00.

Medlemmar erhåller 25% rabatt vid  inramning hos Sävedalens Glasmästeri AB. 

Medlemsavgift och antal lotter i det årliga medlemslotteriet.          
Enskild medlem 200 kr 1 lott
Familj 300 kr 2 lotter
Förening 400 kr 3 lotter
Företag 600 kr 5 lotter
 
Vinnare i besökslotteriet 6/4 till 21/4-2013
Vinnare i besökslotteriet 2/3 till 17/3-2013
Vinnare i besökslotteriet 26/1 till 10/2-2013

Vinnare i medlemslotteri se separat utskick.